Kian Properties, Tengbom och Hyllie Green utvecklar 40 000 m² blandstad i dynamiska Hyllie.

Kian Properties, Tengbom och Hyllie Green AB utvecklar nya kvarter om totalt 40 000 kvadratmeter i Hyllie utanför Malmö. Konceptet vidareutvecklar blandstaden och omfattar cirka 400 bostäder i form av flerfamiljshus, radhus och äldreboende samt 12 700 kvadratmeter kontor, förskola, service och parkeringshus.

Hyllie i Malmö har snabbt etablerat sig som navet i Öresundsregionen. Den nya gröna stadsdelen har tillgång till allt som behövs i vardagen och dessutom bra tåg- och bussförbindelser, samt närhet till två internationella flygplatser.

– Annonsläget vid Pildammsvägen och närheten till den nya skolan i Hyllie är båda utmärkta förutsättningar för projektet. De olika funktionerna i kvarteret kommer att stärka varandra och skapa mervärden till platsen. Med förskola och äldreboende stärker vi Hyllie socioekonomiskt.