AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska om försäljning av 40 000 m² blandstad i dynamiska Hyllie. Fastigheten Malmö Hyllie 20:1 beräknas få en volym om 40 000 kvadratmeter BTA efter antagen detaljplan. Konceptet vidareutvecklar blandstaden och omfattar cirka 400 bostäder i form av flerfamiljshus, radhus och äldreboende samt 12 700 kvadratmeter kontor, förskola, service och parkeringshus. Detaljplaneändringen beräknas påbörjas tidigast nästa år. 

Illustration: Tengbom