AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska

AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska

AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska om försäljning av 40 000 m² blandstad i dynamiska Hyllie. Fastigheten Malmö Hyllie 20:1 beräknas få en volym om 40 000 kvadratmeter BTA efter antagen detaljplan. Konceptet vidareutvecklar blandstaden och omfattar cirka 400...