Hyllie Alm

Hållbar stadsutveckling

Fakta

Skede Detaljplanering
Arkitekt  Tengbom
Storlek 40 000 kvm BTA

Hållbar Stadsutveckling

Hyllie i Malmö har snabbt etablerat sig som navet i Öresundsregionen. Den nya gröna stadsdelen har i stort sätt tillgång till allt som behövs i vardagen. Skandinaviens största shoppingcenter, service, bostäder, kontor, Malmömässan, Malmö Arena och hotell, skola, badhus, och bra tåg- och bussförbindelser, samt närhet till två internationella flygplatser.

Kian Properties, Tengbom och Hyllie Green utvecklar nya kvarter i Hyllie på totalt cirka 40 000 kvm BTA. Konceptet bygger på en blandad stad där det olika funktionerna i kvarteret stärker varandra och skapar ett mervärde på platsen. Konceptet omfattar cirka 400 bostäder i form av flerfamiljshus, radhus/gatuhus och äldreboende. Bostäderna kommer mixas med 12 700 kvm BTA kontor samt förskola, service och parkeringshus

Just mixen av olika funktioner, upplåtelse- och boendeformer gör detta till ett hållbart och unikt projekt i Hyllie. Som en stad i staden med både service, arbetsplatser och bostäder.

Fastigheten ligger i ett strategiskt viktigt läge i Hyllie utvecklingsområde genom sin placering i korsningspunkten mellan Almviksvägen i norr och kommande stadshuvudgatan Pildammsvägen i öster.

Planförslagets bebyggelse blir en naturlig fortsättning av den utveckling som sker i centrala Hyllie, och ett viktigt komplement för bostadsbeståndet genom sin möjlighet att utveckla flera olika bostadstyper.

Vänligen kontakta Skanska för projektrelaterade frågor.

Hyllie Alm