Nu står det klart att Kian Properties och Preservia i samarbete med Kaminsky Arkitektur har vunnit markanvisningstävlingen för ett nytt kvarter med ca 170 bostäder i Inre Hamnen, Norrköping.

Ur juryns utlåtande kan man läsa att förslaget var det som mest övertygande förenade arkitektonisk kvalitet och de högt ställda målen i tävlingen:

Med ett kraftfullt sammanhållet uttryck möter bebyggelsen den lilla platsen vid Norra Promenaden och bjuder in med dess sockelvåning med butikslokaler och bokaler, inskjutna från fasadliv för att tillföra en semiprivat del, här möblerad med till exempel en bänk. Varje sida av kvarteret har en egen karaktär med omsorgsfullt bearbetade volymer och i bottenplanet tillför olika typer av funktioner också ett eget förhållande till gatan och det offentliga rummet.

Med träkonstruktion, en stor andel återbruk och ett klimatavtryck på endast 144 kg CO2e/m2 BTA är projektet i absolut framkant av hållbart byggande i Sverige. Byggnaden är projekterad i samarbete med Moelven där ett pelar-balksystem i limträ i kombination med volymelement i lättbyggnadsteknik ger en effektiv byggprocess. 

­Vi är oerhört stolta över att ha vunnit markanvisningen i Norrköping kommun med vårt tävlingsbidrag och det är glädjande att höra Juryns utlåtande om vårt förslag. Vi ser fram emot att kunna påbörja ett projekt som ligger i framkant av hållbart byggande i Sverige säger Michel Fatehnia, Kian Properties.

­– I kvarteret möter Inre hamnens industriarv framtidens hållbara bostäder. Här introducerar vi “felles”- konceptet, idén om att skapa gemensamma utrymmen och resurser inom det urbana stadskvarteret. Tillsammans med funktioner som bokaler och gemensam verkstad tror vi att det kommer skapa en dynamisk och socialt hållbar miljö.
/Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur