Välkommen till Kv. Ankan

Fakta

Projekt Bostäder och lokaler
Byggherre Kian Propeties och Preservia
Antal bostäder ca 170
Plats Inre hamnen, Norrköping
Rendering Kaminsky
Skede Planerat
Hållbarhet Träkonstruktion, en stor andel återbruk och ett klimatavtryck på endast 144 kg

Kv. Ankan – Inre hamnen

Där Norra Promenaden möter Diagonalen öppnar stadsväven upp sig till en kilformad parkyta. Här reser sig kvarteret Ankans norra fasad som en fond bakom parken, med en återbrukad plåtfasad i varma kulörer. De breda fönsterramarna i plåt flörtar med den gamla hamnens industriella karaktär och arv. I den artikulerade sockelvåningen samsas bostadsentréer, verksamhetslokaler och gemensamma funktioner längs hela kvarteret, och bidrar till ökad trygghet i gatuplanet och varierad rörelse över dygnet. Insprängt däremellan ligger bokalerna, med möjlighet att variera funktion över tid – från kombinerad bostad och ateljé till butiksverksamhet med övernattningsmöjlighet. Bokalernas kreativa verksamheter kan spilla ut över industrispåret till parken för att bidra till och ta del av stadspulsen.

Med träkonstruktion, en stor andel återbruk och ett klimatavtryck på endast 144 kg CO2e/m2 BTA är projektet i absolut framkant av hållbart byggande i Sverige. Byggnaden är ritad av Kaminsky i samarbete med Moelven där ett pelar-balksystem i limträ i kombination med volymelement i lättbyggnadsteknik ger en effektiv byggprocess.

Kv. Ankan