Byggnationen av projektet Pilspetsen startades februari 2022 och inflyttning av bostäderna beräknas ske från januari-mars 2023. I Pilevallsområdet i Trelleborgs tätort skapar Kian Properties tillsammans med Preservia 42 yteffektiva bostäder i ett flerbostadshus och 6...