AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska

AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska

AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska om försäljning av 40 000 m² blandstad i dynamiska Hyllie. Fastigheten Malmö Hyllie 20:1 beräknas få en volym om 40 000 kvadratmeter BTA efter antagen detaljplan. Konceptet vidareutvecklar blandstaden och omfattar cirka 400 bostäder i form av flerfamiljshus, radhus och äldreboende samt 12 700 kvadratmeter kontor, förskola, service och parkeringshus. Detaljplaneändringen beräknas påbörjas tidigast nästa år. 

Illustration: Tengbom

Kvarteret Cykeln etapp II

Kvarteret Cykeln etapp II

Detaljplaneringen för vår kommande bostadsprojekt I södra innerstaden i Malmö pågår och förväntas bli antagen under december 2019 . Här driver Kian Properties en ny detaljplan för välplanerade och genomtänkta bostadsrätter, alltifrån 1 rum och kök till 4 rum och kök, med en härlig och avkopplande innergård.

Detta är andra etappen i utbyggnad av kvarteret Cykeln.

Kian Properties och AM1 Fastigheter förvärvar byggrätter för 65 bostäder i Malmö.

Kian Properties och AM1 Fastigheter förvärvar byggrätter för 65 bostäder i Malmö.

Kian Properties och AM1 Fastigheter har förvärvat detaljplanelagda byggrätter för cirka 65 bostäder genom ett samägt bolag, i södra innerstaden i Malmö. De planerade bostäderna, som byggs helt i trä, får ett optimalt läge med gångavstånd till Möllevångstorg med dess urbana atmosfär med ett myller av caféer, uteserveringar, butiker och restauranger.

Projektet kommer att delas upp i två etapper med beräknad byggstart för etapp 1 redan under augusti 2017. Bostäderna blir välplanerade och genomtänkta med alltifrån studios till etagelägenheter och radhus med en härlig och avkopplande innergård.

Projektet kännetecknas av ett urbant, hållbart och socialt boende och byggs helt i trä. Genom att vi väljer trä som byggmaterial bidrar vi till en hållbar utveckling med en byggnad som i princip är helt CO2-netural med en bra boendemiljö. Dessutom korta vi ner byggtiden rejält, vilket ger oss ekonomiska och miljömässiga fördelar, säger Michel Fatehnia, VD på Kian Properties.

Mood 89 är Kian Properties andra projekt i Malmö på kort tid, vilket visar att det här är en region som bolaget tror på. Till skillnad från projektet i Hyllie, Hyllie Alm, vänder sig dessa bostäder främst till unga och mindre familjehushåll som prioriterar det centrala läget med närhet till både Universitet/Högskola och stadslivet.

Läs mer om Projekt Mood 89 och Projekt Hyllie Alm på bolagets hemsida: www.kianproperties.se

(3D Rendering – Artiniq.se)

Hyllie Alm

Hyllie Alm

Kian Properties, Tengbom och Hyllie Green utvecklar 40 000 m² blandstad i dynamiska Hyllie.

Kian Properties, Tengbom och Hyllie Green AB utvecklar nya kvarter om totalt 40 000 kvadratmeter i Hyllie utanför Malmö. Konceptet vidareutvecklar blandstaden och omfattar cirka 400 bostäder i form av flerfamiljshus, radhus och äldreboende samt 12 700 kvadratmeter kontor, förskola, service och parkeringshus.

Hyllie i Malmö har snabbt etablerat sig som navet i Öresundsregionen. Den nya gröna stadsdelen har tillgång till allt som behövs i vardagen och dessutom bra tåg- och bussförbindelser, samt närhet till två internationella flygplatser.

– Annonsläget vid Pildammsvägen och närheten till den nya skolan i Hyllie är båda utmärkta förutsättningar för projektet. De olika funktionerna i kvarteret kommer att stärka varandra och skapa mervärden till platsen. Med förskola och äldreboende stärker vi Hyllie socioekonomiskt.