Vår verksamhet

Kian Properties är ett modernt fastighetsbolag med fokus på att utveckla fastigheter med en känsla för arkitektur och design. Nyproduktion och konvertering av bostäder, kontorshus, vårdboende, förskolor och industrilokaler är några av de verksamhetsområden vi gärna verkar i. Med gedigen kompetens inom produktion och detaljplanearbete driver vi projekten från idé till nyckelfärdiga byggnader. För oss hänger allt ihop. Därför ser vi alltid till helheten när vi utvecklar våra koncept.

Kian Properties geografiska fokus är på regionerna Storstockholm, Mälardalen, Skåne och Göteborg. Vi väljer noggrant ut de mest intressanta projekten och driver dessa i partnerskap med andra fastighetsägare, kapitalpartners eller fastighetsutvecklare.

Organisation

Vi arbetar i en liten organisation där vi tillsammans med våra samarbetspartners har korta ledtider till strategiska beslut. Vårt stora nätverk i kombination med vår erfarenhet och kompetens bidrar till att vi på ett smart sätt kan erbjuda ett slutresultat i våra projekt som är både kvalitativt och modernt. Något som våra kunder efterfrågar.

Mål

Kian Properties ska sträva efter att utveckla och växa verksamheten med en god lönsamhet. Våra projekt ska alltid kännetecknas av goda vinstmarginaler i kombination med kvalitet, innovation och modern arkitektur och design.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

08 120 575 26