Pilspetsen Trelleborg

Pilspetsen Trelleborg

Byggnationen av projektet Pilspetsen startades februari 2022 och inflyttning av bostäderna beräknas ske från januari-mars 2023. I Pilevallsområdet i Trelleborgs tätort skapar Kian Properties tillsammans med Preservia 42 yteffektiva bostäder i ett flerbostadshus och 6...
Kvarteret Cykeln etapp II

Kvarteret Cykeln etapp II

Detaljplaneringen för vår kommande bostadsprojekt I södra innerstaden i Malmö pågår och förväntas bli antagen under december 2019 . Här driver Kian Properties en ny detaljplan för välplanerade och genomtänkta bostadsrätter, alltifrån 1 rum och kök till 4 rum och kök,...
Hyllie Alm

Hyllie Alm

Kian Properties, Tengbom och Hyllie Green utvecklar 40 000 m² blandstad i dynamiska Hyllie. Kian Properties, Tengbom och Hyllie Green AB utvecklar nya kvarter om totalt 40 000 kvadratmeter i Hyllie utanför Malmö. Konceptet vidareutvecklar blandstaden och omfattar...