Pilspetsen Trelleborg

Pilspetsen Trelleborg

Byggnationen av projektet Pilspetsen startades februari 2022 och inflyttning av bostäderna beräknas ske från januari-mars 2023. I Pilevallsområdet i Trelleborgs tätort skapar Kian Properties tillsammans med Preservia 42 yteffektiva bostäder i ett flerbostadshus och 6...
AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska

AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska

AM1 Fastigheter ingår bolagsaffär med Skanska om försäljning av 40 000 m² blandstad i dynamiska Hyllie. Fastigheten Malmö Hyllie 20:1 beräknas få en volym om 40 000 kvadratmeter BTA efter antagen detaljplan. Konceptet vidareutvecklar blandstaden och omfattar cirka 400...
Kvarteret Cykeln etapp II

Kvarteret Cykeln etapp II

Detaljplaneringen för vår kommande bostadsprojekt I södra innerstaden i Malmö pågår och förväntas bli antagen under december 2019 . Här driver Kian Properties en ny detaljplan för välplanerade och genomtänkta bostadsrätter, alltifrån 1 rum och kök till 4 rum och kök,...